Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa i remont niezabytkowego budynku kamienicy miejskiej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu”

UAP/PN/8/2019

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ UAP_PN_8_2019

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ – Udostępnienie zasobów

Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja grupa kapitalowa

Załącznik nr 5 do SIWZ – Zastrzeżenie informacji

Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ – Szczegółowy OPZ

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_1

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_2

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-geo-inzynierska_3

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Architektura

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-elektryczne

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-sanitarne

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Instalacje-teletechniczne

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-Konstrukcja

Załącznik-nr-10-do-SIWZ-Dokumentacja-projektowa-STWiORB

Załącznik-nr-10-Przedmiar-robót-do-zamówienia

Załącznik nr 11 do SIWZ – Zestawienie wyposażenia

Informacja z otwarcia ofert 21.08.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 12-09-2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

opublikowano: 08-08-2019 o 15:20 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 31-10-2019 o 12:21 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 08-08-2019 przez Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu