Senat UAP

ROK AKADEMICKI 2022/23

 • Uchwał Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu nr 02/2022/2023 z dnia 07 listopada 2022 roku w sprawie wyboru laureatów 42. konkursu o stypendium im. M. Dokowicz.

UCHWAŁA SENATU NR 2 2022 2023

 

 • Uchwał Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu nr 01/2022/2023 z dnia 07 listopada 2022 roku w sprawie wyboru laureatów 41.konkursu o stypendium im. M. Dokowicz.

UCHWAŁA SENATU NR 1 2022 2023

 

 

ROK AKADEMICKI 2021/22

 • Uchwał Senatu Uniwersytetu Artystycznego Poznaniu nr 23/2012/2013 z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie misji i strategii rozwoju Uniwersytetu Artystycznego

UCHWAŁA SENATU NR 23 2012 2013 misja i strategia UAP

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 38/2021/2022 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 29/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i zdalnego przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

UCHWAŁA SENATU NR 38 2020 2021

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 37/2021/2022 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 28/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzenia sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

UCHWAŁA SENATU NR 37 2020 2021

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 22/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Konkursu o Stypendium im. Marii Dokowicz

UCHWAŁA SENATU NR 22 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 21/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki w  dyscyplinie artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w Uniwersytecie Artystycznym Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 21 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 20/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie sztuki w dyscyplinie artystycznej sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

UCHWAŁA SENATU NR 20 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 19/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 28/2020/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacji i przeprowadzania sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023 zmienionej uchwałą nr 37/2020/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.

UCHWAŁA SENATU NR 19 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 18/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 8/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dla studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych” i przyjęcia tekstu jednolitego

UCHWAŁA SENATU NR 18 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr  17/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przekształcenia studiów dwustopniowych na  kierunku malarstwo na jednolite studia magisterskie.

UCHWAŁA SENATU NR 17 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 16/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru na studia podyplomowe w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 16 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 15/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru cudzoziemców na studia stacjonarne pierwszego stopnia, studia stacjonarne drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu realizowane w języku angielskim na rok akademicki 2022/2023.

UCHWAŁA SENATU NR 15 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 14/2021/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 14 2021 2022

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 8/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 63/2020/2021 z dnia 29 września 2021 r. w sprawie „Regulaminu Studiów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dla studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów podyplomowych” i przyjęcia tekstu jednolitego.

UCHWAŁA SENATU NR 8 2021 2022 Z ZAŁĄCZNIKIEM

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu nr 7/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 10/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i przyjęcia tekstu jednolitego.

UCHWAŁA SENATU NR 7 2021 2022

UCHWAŁA SENATU NR 7 2021 2022 Załącznik – STATUT UAP

 

ROK AKADEMICKI 2020/21

 

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu Nr 24/2020/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad rejestracji, działania i finasowania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz kół naukowych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, a także rozliczania kosztów projektów przez samorząd studencki, doktorancki, organizacje studenckie, doktoranckie oraz koła naukowe w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 24 2020 2021

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 22/2020/2021 z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu w kadencji 2021-2024.

UCHWAŁA SENATU NR 22 2020 2021

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 19/2020/2021 z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia zmian do uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 40/2016/2017 z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie Uchwalenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Poznaniu zmienionej uchwałą nr 35/2017/2018/ z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

UCHWAŁA SENATU NR 19 2020 2021

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 12/2020/2021 z dnia 10 grudnia 202 roku w sprawie zmiany uchwał Senatu UAP nr 110/2018/2019 z dnia 27 września 2019 roku oraz uchwały Senatu UAP nr 36/2019/2020 z dnia 27 lutego w sprawie określenia sposobu postępowania nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

UCHWAŁA SENATU NR 12 2020 2021

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 10/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 101/2018/2019 z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

http://archiwumbip.uap.edu.pl/wp-content/uploads/2020/UCHWALA_SENATU_NR_10_2020_2021.pdf

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nr 9/2020/2021 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Rady Uczelni Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

UCHWAŁA SENATU NR 9 2020 2021

 

ROK AKADEMICKI 2019/20

Komunikat Rektora UAP do Uchwały Senatu UAP nr 58/2018/2019

 

opublikowano: 18-05-2018 o 11:33 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 08-11-2022 o 12:59 przez Artur Adamczak