Zarządzenia Rektora UAP

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 • Zarządzenie nr 73/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 30 maja 2023r. w sprawie uporządkowania treści Regulaminu pracy Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 73 2022 2023 w sprawie uporządkowania treści Regulaminu pracy UAP N

ZARZĄDZENIE NR 73 2022 2023 Załącznik 0 wersja ujednolicona Regulamin pracy N

 • Zarządzenie nr 65/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie likwidacji jednostek organizacyjnych na Wydziale Rzeźby w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w postaci pracowni pod nazwą „V Pracownia Rzeźby i Działań Przestrzennych – Obiekt Tkacki” w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Warsztatu Technik Tkackich w Zakładzie Technik Realizacyjnych.

Zarządzenie nr 65 2022 2023 w sprawie likwidacji jednostek organizacyjnych na Wydziale Rzeźby UAP

 • Zarządzenie nr 45/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Procedury rekrutacji na studia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 45_2022_2023 procedura rekrutacji

Procedury rekrutacji w UAP

 

 • Zarządzenie  nr 40/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2022/2023 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stypendium w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE nr 40 2022 2023

 

 • Zarządzenie nr 39/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniuz dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnością i powołania koordynatora ds. dostępności w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 39 2022 2023

 

 • ZARZĄDZENIE nr 38/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zarządzenie nr 38 2022 2023

 

 • ZARZĄDZENIE nr 36/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie sposobu i formy wydawania dokumentów studentom w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 36 2022 2023

 

 • ZARZĄDZENIE nr 34/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Artystycznym Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 34 2022 2023

 

 • ZARZĄDZENIE nr 32/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2022/2023 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Stypendialnej w roku akademickim 2022/2023

ZARZĄDZENIE nr 32 2022 2023

 

 • Zarządzenie nr 21/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

Zarządzenie nr 21 2022 2023

 

 • Zarządzenie nr 17/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji wydawania dokumentów kadrowo – płacowych na podstawie pisemnego upoważnienia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Zarządzenie nr 17 2022 2023

 

 • Zarządzenie nr 16/2022/2023  Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wysokości stypendium w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie Nr 16 2022 2023

 

 • Zarządzenie nr 15/2022/2023  Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 21 listopada 2022r w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Artystycznym m. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 15 2022 2023

 

 • Zarządzenie Nr 14/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 08.11.2022 roku w sprawie wprowadzenia Procedury ewakuacji osób z obiektów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z uwzględnieniem bezpieczeństwa ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.

Zarządzenie NR 14 2022 2023

 

 • Zarządzenia nr 11/2022/2023 z dnia 27.10.2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 125/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w UAP.

ZARZĄDZENIE NR 11 2022 2023

 

 • Zarządzenia nr 7/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 7.10.2022 roku. w sprawie zasad opracowania materiałów dydaktycznych, dokumentów i materiałów cyfrowych na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

Zarządzenia nr 7 2022 2023

Procedura_zalacznik

 

 • Zarządzenia Nr 6/2022/2023 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 7 października 2022 roku w sprawie wyznaczenia drogi dla osób z niepełnosprawnością do: Biura ds. Osób z niepełnosprawnością, Pełnomocnika Rektora ds. Osób z niepełnosprawnością, Dziekanatów i Rektoratu na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz Poznaniu

Zarządzenia Nr 6 2022 2023

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Rektora Zarządzenia Nr 6 2022 2023

 

ROK AKADEMICKI 2021/2022

 • Zarządzenie Rektora nr 108/2021/2022 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 108 2021 2022

załącznik do zarządzenia nr 108 2021 2022 

 

 • Zarządzenie Rektora nr 107/2021/2022 w sprawie włączenia dodatku wprowadzonego zarządzaniem nr 23/2021/2022 z dnia 13 grudnia 2021 do podstawy wynagrodzenia.

ZARZĄDZENIE NR 107 2021 2022

 

 • Zarządzenie Rektora nr 106 /2021 /2022 z dnia 28.09.2022 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 106 2021 2022

 

 • Zarządzenie Rektora nr 102/2021/2022 w sprawie powołania Zespołu ds. ograniczenia funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2022/2023 w związku z kryzysem energetycznym.

ZARZĄDZENIE NR 102 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 91/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 91 20201 2022

 

 • Zarządzenie nr 87/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu szkoleń w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu organizowanych w ramach projektu pn. ” Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz dostępny dla wszystkich” .

ZARZĄDZENIE NR 87 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 74/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 12.05.2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z samochodów służbowych UAP

ZARZĄDZENIE NR 74 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 63/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 98/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych

ZARZĄDZENIE NR 63 2021 2022

 

 • Zarządzenia nr 53/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24.02.2022 r. w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZARZĄDZENIE NR 53 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 50/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie określenia wysokości, zasad uiszczania i zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu na rok akademicki 2022/2023.

ZARZĄDZENIE NR 50 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 49/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2022 roku w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZARZĄDZENIE NR 49 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 37/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie wprowadzenia Regulaminu warunków kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu z dnia 1 października 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 37 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 36/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2022 w sprawie powołania jednostki organizacyjnej pn. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 36 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 35/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw osób niepełnosprawnych w UAP.

.ZARZADZENIE NR 35 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 32/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 w sprawie zarządzenia numer 130/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 32 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 31/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2022 w sprawie zarządzenia numer 125/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie powoływania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZADZENIE NR 31 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 30/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2022 w sprawie powołania Rady Naukowej Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 30 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 28/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 05 stycznia 2022 roku w sprawie Regulaminu Wydawnictwa Uczelnianego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 28 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 25/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. zgłaszania naruszeń w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 25 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 24/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania przypadków naruszeń prawa oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń w Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 24 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 21/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wysokości stypendium w semestrze zimowym.

ZARZĄDZENIE NR 21 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 20/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę.

ZARZĄDZENIE NR 20 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 5/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 5 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 4/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie określenia harmonogramu okresowych ocen nauczycieli akademickich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w 2021 roku.

ZARZĄDZENIE NR 4 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 3/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 14 października 2021 roku w sprawie wprowadzenie Regulaminu oceny okresowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 3 2021 2022

 

 • Zarządzenie nr 2/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 11 października 2021 roku w sprawie regulaminów korzystania z pracowni komputerowych na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 2 2021 2022 i załączniki

 

 • Zarządzenie nr 1/2021/2022 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 01 października 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2020/2021 w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022 zmienionego zarządzeniem nr 113/2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 1 2021 2022

ROK AKADEMICKI 2020/21

 • Zarządzenie nr 119/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie powołania Koordynatorów oraz Zespołów ds. ewaluacji.

ZARZĄDZENIE NR 119 2020 2021

 • Zarządzenie nr 115/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 16 września 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 115 2020 2021

 • Zarządzenie nr 111/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 16 września 2021 roku w sprawie zasad organizacji kształcenia na Uniwersytecie Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu w roku akademickim 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 111 2020 2021

 • Zarządzenia nr 107/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu  z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 107 2020 2021 TERMINARZ

 • Zarządzenie nr 75/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu z dnia 21.05.2021 roku w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji UAP w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZARZĄDZENIE NR 75 2020 2021

 • Zarządzenie nr 74/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu  z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia dnia rektorskiego

ZARZADZENIE NR 74 2020 2021

 • Zarządzenie nr 73/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu  z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 73 2020 2021

 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2021 roku nr 72/2020/2021 w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określonych  zarządzeniem nr 40/2020/2021 zmienionych zarządzeniami nr 50/2020/2021, nr 52/2020/2021, 64/2020/2021, 67/2020/2021 i 71/2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 72 2020 2021

 •  Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2021 roku nr 71/2020/2021 w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określonych zarządzeniem nr 40/2020/2021 zmienionych zarządzeniami nr 50/2020/2021, nr 52/2020/2021, 64/2020/2021 oraz 67/2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 71 2020 2021

 • Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 08 kwietnia 2021 roku nr 67/2020/2021 w sprawie zmiany zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 określonych zarządzeniem nr 40/2020/2021 zmienionych zarządzeniami nr 50/2020/2021, nr 52/2020/2021 oraz 64/2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 67 2020 2021

 • Zarządzenie nr 64/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 22 marca 2021 roku w sprawie zmian zarządzenia nr 40/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 z dnia 5 lutego 2021 roku oraz nr 52/2020/2021 z dnia 23 lutego 2021 roku.

ZARZĄDZENIE NR 64 2020 2021

 • Zarządzenie nr 60/2020/2021 Rektora UAP w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto

ZARZĄDZENIE NR 60 2020 2021

 

 • Zarządzenie nr 53/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie ogłoszenia dni rektorskich

ZARZĄDZENIE NR 53 2020 2021

 • Zarządzenie nr 37/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 25 stycznia 2021 r w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Artystycznym im M. Abakanowicz w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 37 2020 2021

 • Zarządzenie nr 34/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego im M. Abakanowicz w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2021 r w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZARZĄDZENIE NR 34 2020 2021

 • Zarządzenie nr 29/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Systemu Kontroli Wydatków w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 29 2020 2021

 • Zarządzenie nr 27/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2020 r w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZARZĄDZENIE NR 27 2020 2021

 • Zarządzenie nr 24/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

ZARZĄDZENIE NR 24 2020 2021

 • Zarządzenie nr 23/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 01 grudnia 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu pandemii

ZARZĄDZENIE NR 23 2020 2021

 • Zarządzenie nr 22/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 października 2020 roku w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zmienionym zarządzeniem nr 9/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 października 2020 roku i nr 17/2020/2021 z dni a 09 listopada 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 22 2020 2021

 • Zarządzenie nr 21/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020/2021 w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zmienionym zarządzeniem nr 9/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 października 2020 roku i nr 17/2020/2021 z dnia 09 listopada 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 21 2020 2021

 • Zarządzenie nr 19/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 listopada 2020 r w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów.

ZARZĄDZENIE NR 19 2020 2021

 • Zarządzenie nr 17/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020/2021 w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 zmienionym zarządzeniem nr 9/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 października 2020 roku.

ZARZĄDZENIE NR 17 2020 2021

 • Zarządzenie nr 16/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 06 listopada 2020 r. w sprawie powołania rady naukowej studiów doktoranckich w roku akademickim 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 16 2020 2021

 • Zarządzenie nr 15/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie zasad organizacji pracy pracowników administracji Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w związku z wystąpieniem stanu pandemii.

ZARZĄDZENIE NR 15 2020 2021

 • Zarządzenie nr 9/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020/2021 w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

ZARZĄDZENIE NR 9 2020 2021

 • Zarządzenie nr 8/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia i zasad sanitarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie Nr 8 2020 2021 Rektora UAP

 • Zarządzenie nr 6/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Zarządzenie nr 6 2020 2021

 • Zarządzenie nr 4/2020/2021 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie dodatku zadaniowego za udział w pracach związanych z organizacją i przeprowadzaniem sprawdzianu kwalifikacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, jednolite studia magisterskie a także studia podyplomowe w UAP rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 4 2020 2021

ROK AKADEMICKI 2019/20

 • Zarządzenie nr 142/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na Wydziale Malarstwa i Rysunku pn. ” Zakład Działań Interdyscyplinarnych”.

ZARZĄDZENIE NR 142 2019 2020

 • Zarządzenie nr 141/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw równego traktowania w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kadencję 2020-2024

ZARZĄDZENIE NR 141 2019 2020..

 • Zarządzenie nr 140/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na kadencję 2020-2024

ZARZĄDZENIE NR 140 2019 2020

 • Zarządzenie nr 139/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu Pełnomocnika

ZARZĄDZENIE NR 139 2019 2020

 • Zarządzenie nr 138/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 138 2019 2020

 • Zarządzenie nr 137/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw doktorantów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 137 2019 2020

 • Zarządzenie nr 136/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Uczelnianej Rady do spraw Nauki i Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024.

ZARZĄDZENIE NR 136 2019 2020

 • Zarządzenie nr 135/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Domów Studenckich na kadencję 2020-2024

ZARZĄDZENIE NR 135 2019 2020

 • Zarządzenie nr 133/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z pracowni komputerowych na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 133 2019 2020

 • Zarządzenie nr 130/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Prodziekanów Wydziałów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 130 2020 2021

 • Zarządzenie  nr 125/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 125 2019 2020

 • Zarządzenie nr 123/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie Powołania Pełnomocnika Rektora do spraw współpracy międzynarodowej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 123 2019 2020

 • Zarządzenia nr 121/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 września 2020 r. w sprawie zasad organizacji kształcenia w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 121 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE  nr 117/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniuz z dnia 03 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Rady do Spraw Nauki i Jakości Kształcenia

ZARZĄDZENIE NR 117 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 116/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 3 września 2020 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w postaci wydziału pod nazwą „Wydział Animacji i Intermediów” poprzez połączenie istniejących jednostek organizacyjnych – Instytutu Animacji i Instytutu Sztuki Mediów, celem zamieszczenia na stronie internetowej. 

ZARZĄDZENIE NR 116 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 115/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.08.2020 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 98/2012/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19.07.2018 roku, w sprawie ochrony danych osobowych.

ZARZĄDZENIE NR 115 2019 2020

 •  ZARZĄDZENIE nr 114/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.08.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 122/2016/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 17.08. 2017 roku, w sprawie zmiany Zarządzenia nr 105/2016/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2017 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych numerów telefonów oraz urządzeń pakietowej transmisji danych, stanowiących własność Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. 

ZARZĄDZENIE NR 114 2019 2020

 •  ZARZĄDZENIE nr 113/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.08.2020 roku  w sprawie zasad postępowania z kluczami do pomieszczeń budynkach UAP.

ZARZĄDZENIA NR 113 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 109/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 30.06.2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na 1 rok jednolitych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów l i ll stopnia na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 109 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 106 2019 2020 w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 106 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Nr 105/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020 sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na STUDY IN ENGLISH cudzoziemców chcących studiować na zasadach odpłatności w języku angielskim w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 105 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 104/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie odpłatności za studia dla obcokrajowców w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 104 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 103/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020 roku w sprawie odpłatności za powtarzanie zajęć oraz wznowienie studiów w roku akademickim 2020/2021

ZARZĄDZENIE nr 103 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 102/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 09 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2020/21 w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 102 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 101/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19

Zarządzenie nr 101 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 96/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie określenia wytycznych dotyczących organizacji egzaminów dyplomowych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020

Zarządzenie-nr-96

 • ZARZĄDZENIE nr 95/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 07 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2028/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/20

Zarządzenie Rektora UAP nr 95 – Terminarz

 • ZARZĄDZENIE nr 93/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 04 maja 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2028/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/20

Zarządzenie nr 93_2019_2020 

 • ZARZĄDZENIE nr 92/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 52/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 92 2019 2020 

 • ZARZĄDZENIE nr 91/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020

Zarządzenie nr 91 2019/20

 • ZARZĄDZENIE nr 83/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w czasie zawieszenia zajęć dydaktycznych w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19

ZARZĄDZENIE 83 2019 2020

 • ZARZĄDZENIA nr 78/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu  z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu ograniczeń wyjazdów w związku z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19

ZARZĄDZENIE NR 78/2019/2020

 • ZARZĄDZENIE Nr 69/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 05 lutego 2020 r. N w sprawie określenia wysokości, zasad uiszczania i zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 69 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 62/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.01.2020 roku w sprawie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE nr 62 2019 2020 Regulamin pracy

 • ZARZĄDZENIE nr 63/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 13.01.2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE nr 63 2019 2020 Regulamin wynagradzania 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 34/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 27.11.2019 roku w  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 19 września 2019 r w sprawie przyjęcia regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 34 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 26/2019/2020 w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 26 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 14/2019/2020 z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Prorektorów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 14 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 13/2019/2020 z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych – Dziekanów Wydziałów w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 13 2019 2020

 • ZARZĄDZENIE nr 12/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu warunków kształcenia Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 12/2019/2020

 • ZARZĄDZENIE nr 11/2019/2020 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 01 października 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Osób Niepełnosprawnych w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 11/2019/2020

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 5/2019/2020 z dnia 1 października 2019 w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 5-2019-2020 

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP Nr 4/2019/2020 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego UAP

ZARZĄDZENIE Nr 4/2019/2020

ROK AKADEMICKI 2018/19

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 141/2018/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy UAP wraz z załącznikiem – Regulaminem pracy.

ZARZĄDZENIE nr 141/2018/2019

Regulamin Pracy – załączniki

 

 • ZARZĄDZENIE nr 129/2018/2019 Rektora UAP z dnia 23.08.2019r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 110/2018/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 129 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE nr 111/2018/2019 Rektora UAP z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie odpłatności za studia dla obcokrajowców w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 111 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE nr 110/2018/2019 Rektora UAP w sprawie wprowadzenia terminarza roku akademickiego 2019/2020 UAP

ZARZĄDZENIE NR 110 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019 Rektora UAP z dnia 27.05.2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej w UAP

ZARZĄDZENIE NR 96 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE nr 95/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odpłatności za studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz studia podyplomowe w roku akademickim 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 95 2018 2019

 

 • Zarządzenie nr 93/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zapisu do Pracowni Wolnego Wyboru studentów z niepełnosprawnościami

ZARZĄDZENIE NR 93 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE nr 84/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 24.04.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2018/2019 w sprawie ustalenia stawek zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 84 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 77/2018/2019 z dnia 26 marca 2019r. w sprawie zasad rozliczania kosztów przejazdów służbowych pracowników UAP

ZARZĄDZENIE NR 77 2018 2019 dot. przejazdów służbowych

 • Zarządzenia nr 76/2018/2019 Rektora UAP z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 76 2018 2019

 

 • Zarządzenie Nr 75/2018/2019 Rektora UAP w sprawie przyjęcia Regulaminu przeprowadzania ocen okresowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

ZARZĄDZENIE NR 75 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP NR 74/2018/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystania logo oraz szablonów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 74 2018 2019 LOGO

 

 • Zarządzenie Rektora UAP nr 73/2018/2019 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zasad finansowania kosztów przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego lub postępowania w sprawie nadania tytułu profesora pracownikowi zatrudnionemu w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 73 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE nr 72/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 21.03.2019 roku w sprawie ustalenia stawek zwiększonego stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku 2019

ZARZĄDZENIE nr 72/2018/2019

 

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 66/2018/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie systemu monitoringu na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

ZARZĄDZENIE NR 66 2018 2019

 

 • ZARZĄDZENIE Rektora UAP nr 65/2018/2019 z dnia 15.03.2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji niszczenia wydruków oraz nośników elektronicznych zawierających dane osobowe

ZARZĄDZENIE nr 65/2018/2019

 

 • ZARZĄDZENIA Rektora UAP nr 56B/ 2018/2019 w sprawie powołania Międzywydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studiach niestacjonarnych.

ZARZĄDZENIE NR 56 B 2018 2019

 

 • Zarządzenie Nr 54/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na STUDY IN ENGLISH cudzoziemców chcących studiować na zasadach odpłatności w języku angielskim w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 54 2018 2019

 

 • Zarządzenie Nr 53/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad uiszczania i zwrotu opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 53 2018 2019

 

 • Zarządzenie Rektora UAP Nr 52/2018/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. UO w sprawie określenia wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na rok akademicki 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 52 2018 2019

 

 • Zarządzenie Rektora UAP w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczenia o reprezentowanej przez Pracownika dziedzinie i dyscyplinie naukowej

ZARZĄDZENIE-NR-19-2018-2019

 

 • Zarządzenie nr 11/2018/2019 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zasad przydzielania asystentów osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 11 2018 2019 w sprawie powołania asystenta osoby niepełnosprawnej 30_10_2018

 

 • Zarządzenie Rektora UAP w sprawie stosowania w Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

ZARZĄDZENIE NR 32 2018 2019

 

 • Zarządzenie nr 99/2017/2018 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracowników Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

ZARZĄDZENIE nr 99 2017 2018

 

 • Zarządzenie nr 69/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE nr 69/2016/2017

opublikowano: 31-01-2019 o 20:10 przez Michał Żerdzicki

ostatnia aktualizacja: 19-07-2023 o 9:09 przez Artur Adamczak