Kierownik w Pracowni Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej / Head of the Studio of Art in Cross-Cultural Perspective

1/WEAiK/2019/202

Kierownik w Pracowni Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej

Head of the Studio of Art in Cross-Cultural Perspective

opublikowano: 18-12-2019 o 11:50 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 18-12-2019 o 11:50 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 18-12-2019 przez Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa - prof. Izabela Kowalczyk