mgr MAREK KUCHARSKI

XDD / SM / 17 / 2020

Rodzaj postępowania: doktorat

MAREK KUCHARSKI

Temat rozprawy doktorskiej: STAŁEM SIĘ ŻYCIEM, TWÓRCĄ ŚWIATÓW. O ANIMIZMIE, RZECZACH I DUCHACH KRÓLÓW

Promotor: prof. Piotr Kurka
Recenzenci: prof. Grzegorz Sztwiertnia ASP Kraków
prof. Grzegorz Klaman – ASP Gdańsk

Ostatnia aktualizacja:

Zawiadomienie o publicznej obronie
Sygnatura postępowania

 

 

opublikowano: 20-12-2019 o 12:55 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 20-01-2020 o 20:19 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 16-12-2019 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec