dr JUSTYNA MACHNICKA

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Justyny Machnickiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 25 lutego 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 10/2019/2020 o nadaniu dr Justynie Machnickiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat w języku polskim
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – dr hab. K. Białowicz
  6. Recenzja – dr hab. L. Talejko-Kwiatkowska
  7. Recenzja – prof. S. Witkowski

opublikowano: 03-02-2020 o 14:23 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 03-02-2020 o 14:23 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 22-01-2020 przez Senat UAP