dr ANNA PERŁOWSKA-WEISER

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Anny Perłowskiej-Weiser wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 19 listopada 2018 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 9/2019/2020 o nadaniu dr Annie Perłowskiej-Weiser stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Decyzja Senatu 
4. Autoreferat w języku polskim
5. Recenzja – prof. P. Szurek
6. Recenzja – prof. K. Szymanowicz
7. Recenzja – dr hab. Marek Zajko

 

Ostatnia aktualizacja: korekta wpisu

opublikowano: 04-02-2020 o 11:37 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 04-02-2020 o 11:44 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 22-01-2020 przez Senat UAP