dr Mirosława Jarmołowicz

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Mirosławy Jarmołowicz wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 19 marca 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 7/2019/2020 o nadaniu dr Mirosławie Jarmołowicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Autoreferat j. polski
4. Decyzja Senatu
5. Recenzja – prof. R. Grochal
6. Recenzja – prof. L. Kasprzak
7. Recenzja – dr hab. K. Pleskaczyńska

opublikowano: 07-02-2020 o 20:14 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 07-02-2020 o 20:14 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 22-01-2020 przez Senat UAP