mgr JUSTYNA GÓROWSKA

mgr JUSTYNA GÓROWSKA

Tryb postępowania: doktorat

Temat rozprawy doktorskiej: WetMeWild in Augmented Reality

Promotor: prof. Izabela Gustowska – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Agata Michowska prof. Akademii Sztuki w Szczecinie
dr hab. Bogna Burska prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

 

 

opublikowano: 13-03-2020 o 15:59 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 13-03-2020 o 15:59 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 12-03-2020 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec