dr JOANNA MARCINKOWSKA

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Joanny Marcinkowskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 17 kwietnia 2019 r. 14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 20/2019/2020 o nadaniu dr Joannie Marcinkowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat j. polski
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – prof. A. Bator
  6. Recenzja – prof. K. Molenda
  7. Recenzja – prof. A. Widyński

opublikowano: 04-08-2020 o 18:01 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 04-08-2020 o 18:01 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 14-05-2020 przez Senat UAP