dr TOMASZ KALITKO

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Tomasza Kalitko wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 17 kwietnia 2019 r. 14 maja 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 23/2019/2020 o nadaniu dr. Tomaszowi Kalitko stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat j. polski
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – prof. Z. Gorlak
  6. Recenzja prof. A. Klimczak-Dobrzaniecki
  7. Recenzja – dr hab. M. Kurak
  8. Recenzja – dr hab. T. Myjak

opublikowano: 04-08-2020 o 18:19 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 04-08-2020 o 18:19 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 14-05-2020 przez Senat UAP