mgr MATEUSZ SIPIORA

Temat rozprawy doktorskiej: Wpływ wzornictwa – dziedziny opartej o nauki humanistyczne na jakość badań oraz komfort osób z dysfunkcjami neurologicznymi. Projekt urządzenia wspierającego osoby dotknięte afazją.

Promotor:                               prof. dr hab. Bogumiła Jung – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Promotor pomocniczy:        dr Monika Rosińska – SWPS

Recenzenci:                           prof. dr hab. Jarosław Szymański – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

prof. dr hab. Marek Liskiewicz – Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

streszczenie

recenzja – prof. J. Szymański

recenzja – dr hab. M. Liskiewicz

opublikowano: 04-09-2020 o 8:57 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 15-09-2020 o 9:42 przez Artur Adamczak

wytworzono: 03-09-2020 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec