dr Władysław Radziwiłłowicz

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Władysława Radziwiłłowicza wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 26/2019/2020 o nadaniu dr. Władysławowi Radziwiłłowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej Decyzja- skład komisji
  3. Autoreferat j. polski autoreferat dr. Władysława Radziwiłlowicza
  4. Decyzja Senatu Decyzja Senatu
  5. Recenzja recenzja – prof. G. Chojnacki
  6. Recenzja recenzja – prof. S. Ficner
  7. Recenzja recenzja – prof. W. Sadley

opublikowano: 19-10-2020 o 11:49 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 19-10-2020 o 13:25 przez Artur Adamczak

wytworzono: 30-09-2020 przez SENAT UAP