dr Wojciech Dada

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Wojciecha Dady wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 18 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 25/2019/2020 o nadaniu dr. Wojciechowi Dada stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastycznych, w dyscyplinie artystycznej, sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej  Decyzja
  3. Autoreferat j. polski 7. Autoreferat j. pol_W. Dada
  4. Decyzja Senatu DECYZJA SENATU NR 25 2019 2020
  5. Recenzja recenzja recenzja – dr hab. Jan Mioduszewski
  6. Recenzja recenzja recenzja – dr hab. Z. Sałaj
  7. Recenzja recenzja recenzja – prof. P. Kurka

opublikowano: 19-10-2020 o 15:32 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 19-10-2020 o 15:32 przez Artur Adamczak

wytworzono: 30-09-2020 przez SENAT UAP