mgr Daniel Płocica

Tytuł rozprawy doktorskiej: Modelowa rewitalizacja wnętrza kwartału w Bytomiu przy ul. Piłsudskiego 24 na podstawie analizy problemów integralności sztuki kształtowania mikro wnętrz miejskich.

 

Promotor                                    dr hab. Natalia Bąba- Ciosek, prof. Politechnika Śląska w Gliwicach

Promotor pomocniczy         dr hab. Piotr Sudak prof. UAP

Recenzent                                  prof. dr hab. Krzysztof Wołowski – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Recenzent                                 prof. dr hab. Wojciech Bonenberg – Politechnika Poznańska

 

recenzja – prof. K. Wołowski

recenzja – prof. W. Bonenberg

 

opublikowano: 11-01-2021 o 8:52 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 11-01-2021 o 8:52 przez Artur Adamczak

wytworzono: 11-01-2021 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec