dr Adam Nowaczyk

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Adama Nowaczyka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 24 lutego 2021 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 15/2020/2021 o nadaniu dr. Adamowi Nowaczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                             wniosek A.Nowaczyk
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej        skład komisji hab A. Nowaczyk
  3. Autoreferat j. polski                        Adam Nowaczyk Autoreferat (2)
  4. Decyzja Senatu                                 DECYZJA SENATU NR 15 2020 2021
  5. Recenzja                                             recenzja – dr hab. Sonia Rammer
  6. Recenzja                                            recenzja prof. Górski
  7. Recenzja                                             recenzja – prof. G. Banaszkiewicz

opublikowano: 03-03-2021 o 14:22 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 03-03-2021 o 14:28 przez Artur Adamczak

wytworzono: 03-03-2021 przez SENAT UAP