dr Marcin Jachym

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Marcina Jachyma wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 3 września 2018 r. 24 lutego 2021 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 14/2020/2021 o nadaniu dr. Marcinowi Jachymowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                              wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej          skład komisji hab. M. Jachym
  3. Autoreferat j. polski                         M. Jachym Autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                  DECYZJA SENATU NR 14 2020 2021
  5. Recenzja                                              recenzja – prof. J. Nuckowski
  6. Recenzja                                              recenzja prof. T. Daniec
  7. Recenzja                                              recenzja prof. S. Ficner

 

opublikowano: 03-03-2021 o 14:27 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 03-03-2021 o 14:27 przez Artur Adamczak

wytworzono: 03-03-2021 przez SENAT UAP