Najem samochodu na okres 24 miesięcy z limitem rocznym 30000 km