dr Agnieszka Grodzińska

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Agnieszki Grodzińskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 5 kwietnia 2019 r. 10 grudnia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 1/2020/2021 o nadaniu dr Agnieszce Grodzińskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                                                    Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                                Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                                                Autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                                        Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                                                    recenzja – dr hab. B. Achimescu
  6. Recenzja                                                                    recenzja – dr hab. G. Hańderek
  7. Recenzja                                                                    recenzja – prof. M. Wasilewski

opublikowano: 29-03-2021 o 12:56 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 29-03-2021 o 12:58 przez Artur Adamczak

wytworzono: 29-03-2021 przez SENAT UAP