dr Miłosz Margański

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Miłosza Margańskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30.04. 2019 r. 30 czerwca 2021 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wydał Decyzję nr 34/2020/2021 o nadaniu dr. Miłoszowi Margańskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                                                            Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                                          Skład KH dr Margański
  3. Autoreferat j. polski
  4. Autoreferat j. angielski
  5. Decyzja Senatu                                                                DECYZJA SENATU NR 33 2020 2021
  6. Recenzja                                                                            recenzja – dr hab. Jacek Staniszewski
  7. Recenzja                                                                            recenzja – prof. K. Molenda
  8. Recenzja                                                                            recenzja – dr hab. P. Adamski

opublikowano: 09-07-2021 o 10:40 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 09-07-2021 o 10:52 przez Artur Adamczak

wytworzono: 09-07-2021 przez SENAT UAP