mgr MARTYNA MILLER

XDD / AiI/ / 2022

Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP zawiadamia, że w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 17.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: mgr Martyny Miller

Tytuł rozprawy doktorskiej:
„Sex in situ. Sex w teatrze życia codziennego”

Promotorka – prof. dr hab. Izabella Gustowska
Promotor pomocniczy – dr Raman Tratsiuk, ad.
Recenzentka– dr hab. Agata Zbylut – prof. AS w Szczecinie
Recenzentka – dr hab. Iwona Demko – prof. ASP w Krakowie

opublikowano: 04-02-2022 o 23:05 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 04-02-2022 o 23:05 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 04-02-2022 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP