Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych

UAP/ZO/2/2022

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Unieważnienie postępowania

opublikowano: 07-03-2022 o 12:20 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 17-03-2022 o 14:13 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 07-03-2022 przez Rektor UAP