Zapytanie ofertowe dot. postępowania pn. „Wybór Przedsiębiorcy współfinansującego realizację inwestycji B+R”