Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa zespołu budynków przy ul. Szyperskiej 8 w Poznaniu”

UAP/PN/16/2022

Adres strony www postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

ID postępowania

opublikowano: 30-12-2022 o 20:51 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 30-12-2022 o 20:51 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 30-12-2022 przez Rektor UAP