„Zakup 5 maszyn do laboratorium obróbki drewna jako wyposażenia prototypowni UAP w ramach projektu RPWP.01.01.00-30-0006/19”

UAP/WRPO_2/2023

Adres strony www postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cd6f94d3-efc9-11ed-9355-06954b8c6cb9

Identyfikator postępowania:

ocds-148610-cd6f94d3-efc9-11ed-9355-06954b8c6cb9

 

opublikowano: 19-05-2023 o 13:07 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 19-05-2023 o 13:07 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 19-05-2023 przez Rektor UAP