Przedłużenie wsparcia technicznego i licencji dla jednego urządzenia FortiGate 201E

UAP/PN/4/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-3b902944-0b70-11ee-9355-06954b8c6cb9

opublikowano: 15-06-2023 o 14:50 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 15-06-2023 o 14:50 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 15-06-2023 przez Rektor UAP