Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu

UAP/PN/3/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-f0dfb922-0c1e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

opublikowano: 16-06-2023 o 12:38 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 16-06-2023 o 12:38 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 16-06-2023 przez Rektor UAP