Przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection lub dostawa innego równoważnego systemu antywirusowego wraz ze wsparciem technicznym dla UAP

UAP/PN/5/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-925570e3-1b15-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

opublikowano: 05-07-2023 o 13:42 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 05-07-2023 o 13:42 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 05-07-2023 przez Rektor UAP