Wykonanie usługi przeniesienia tymczasowej hali namiotowej na teren nieruchomości przy ul. Zamkowej 1 w Skokach

UAP/PN/6/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-914704fe-1ef7-11ee-a60c-9ec5599dddc1

opublikowano: 10-07-2023 o 12:43 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 10-07-2023 o 12:43 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 10-07-2023 przez Rektor UAP