ZAKUP ROBOTÓW CNC JAKO WYPOSAŻENIA LABORATORIUM DREWNA ORAZ LABORATORIUM BADAŃ PARAMETRYCZNYCH PROTOTYPOWNI UAP W RAMACH PROJEKTU RPWP.01.01.00–30–0006/19

UAP/WRPO_5/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-6d0e867a-26f7-11ee-9aa3-96d3b4440790

opublikowano: 28-07-2023 o 12:07 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 28-07-2023 o 12:07 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 28-07-2023 przez Rektor UAP