Dostawa i montaż umeblowania do budynku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 28

UAP/PN/7/2023

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania – adres elektronicznej platformy zakupowej:

https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Identyfikator postepowania:

ocds-148610-5a86e871-2f94-11ee-9aa3-96d3b4440790

opublikowano: 31-07-2023 o 13:47 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 31-07-2023 o 13:47 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 31-07-2023 przez Rektor UAP