Sukcesywna dostawa artykułów przemysłowych dla Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Wzór umowy

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

opublikowano: 08-02-2019 o 11:04 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 26-02-2019 o 13:27 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 08-02-2019 przez Rektor UAP