Dostawa komputerów przenośnych

UAP/ZO/31/2019

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz oferty

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – wzór umowy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

opublikowano: 03-12-2019 o 12:47 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 10-12-2019 o 13:12 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 03-12-2019 przez Rektor UAP