dr RAFAŁ KOTWIS

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr. Rafała Kotwisa wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 11/2019/2020 o nadaniu dr. Rafałowi Kotwisowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej
  3. Autoreferat w języku polskim
  4. Decyzja Senatu
  5. Recenzja – prof. J. Dzięcielewski
  6. Recenzja – prof. G. Jaskierska-Albrzykowska
  7. Recenzja – prof. W. Koronowski

opublikowano: 31-01-2020 o 18:27 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 31-01-2020 o 18:27 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 22-01-2020 przez Senat UAP