dr Magdalena Gyurkovich

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Magdaleny Gyurkovich wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r.

22 stycznia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 8/2019/2020 o nadaniu dr Magdalenie Gyurkovich stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Autoreferat j. polski
4. Decyzja Senatu
5. Recenzja – dr hab. Barbara Kowalewska
6. Recenzja – prof. J. Siwczyński
7. Recenzja – prof. J. Stankowski

opublikowano: 07-02-2020 o 19:38 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 07-02-2020 o 19:38 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 22-01-2020 przez Senat UAP