dr KLAUDIA GRYGOROWICZ-KOSAKOWSKA

dr KLAUDIA GRYGOROWICZ-KOSAKOWSKA

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 16 kwietnia 2019 r.

27 lutego 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 16/2019/2020 o nadaniu dr Klaudii Grygorowicz-Kosakowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1. Wniosek
2. Skład Komisji Habilitacyjnej
3. Autoreferat j. polski
4. Decyzja Senatu
5. Recenzja – dr hab. A. Kupiec
6. Recenzja – prof. A. Wielgosz
7. Recenzja – prof. K. Rozpondek

opublikowano: 16-03-2020 o 18:57 przez Piotr Grzywacz

ostatnia aktualizacja: 16-03-2020 o 19:01 przez Piotr Grzywacz

wytworzono: 27-02-2020 przez Senat UAP