dr Andrzej Gosieniecki

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Andrzeja Gosienieckiego, wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 24 kwietnia 2019 r. W dniu 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, wydał Decyzję nr 33/2019/2020 o odmowie nadania dr. Andrzejowi Gosienieckiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

1 . wniosek dr A. Gosieniecki

2. Skład komisji – decyzja

3. Autoreferat dr ANDRZEJ GOSIENIECKI

4. Decyzja Senatu

5. recenzja – dr hab. D. Gajewski

6. recenzja – dr hab. W. Hoffnann

7. recenzja – prof. K. Kuskowski

opublikowano: 16-10-2020 o 11:56 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 16-10-2020 o 11:56 przez Artur Adamczak

wytworzono: 30-09-2020 przez SENAT UAP