dr Maksymilian Skorwider

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Maksymiliana Skorwidera wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 kwietnia 2019 r. 30 września 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 28/2019/2020 o nadaniu dr. Maksymilianowi Skorwiderowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej Decyzja
  3. Autoreferat j. polski autoreferat, opis dzieła
  4. Decyzja Senatu Decyzja Senatu
  5. Recenzja recenzja – dr hab. Z. Taszycki
  6. Recenzja recenzja – prof. M. Wasilewski
  7. Recenzja recenzja – prof. W. Pluta

opublikowano: 20-10-2020 o 12:58 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 20-10-2020 o 12:58 przez Artur Adamczak

wytworzono: 30-09-2020 przez SENAT UAP