dr Paweł Kaszczyński

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Pawła Kaszczyńskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 10 grudnia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr  6/2020/2021 o nadaniu dr. Pawłowi Kaszczyńskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

  1. Wniosek                                              wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej          Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                          autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                   Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                              recenzja – prof. G. Przyborek
  6. Recenzja                                              recenzja – prof. J. Hejnowicz
  7. Recenzja                                              recenzja – prof. P. Lewandowski-Palle

opublikowano: 22-03-2021 o 15:05 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 22-03-2021 o 15:07 przez Artur Adamczak

wytworzono: 22-03-2021 przez SENAT UAP