dr Krzysztof Kwiatkowski

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Krzysztofa Kwiatkowskiego wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 kwietnia 2019 r. 10 grudnia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 5/2020/2021 o nadaniu dr. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

  1. Wniosek                                              wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej          Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                          Krzysztof Kwiatkowski – dorobek
  4. Decyzja Senatu                                  Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                              recenzja – dr hab. E. Pawluczuk
  6. Recenzja                                              recenzja – dr hab. M. Filipiak
  7. Recenzja                                              recenzja – prof. M. Stefanowski

opublikowano: 23-03-2021 o 14:00 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 23-03-2021 o 14:00 przez Artur Adamczak

wytworzono: 23-03-2021 przez SENAT UAP