dr Natalia Wegner 

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Natalii Wegner wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 10 grudnia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 3/2020/2021 o nadaniu dr Natalii Wegner stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

 

  1. Wniosek                                                            Wniosek
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                        Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                                        Natalia Wegner_Habilitacja TOM-1_Autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                                Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                                            recenzja – dr hab. M. Rochecka
  6. Recenzja                                                            recenzja – prof. M. Kurak
  7. Recenzja                                                            recenzja – prof. U. Ślusarczyk

opublikowano: 26-03-2021 o 11:14 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 26-03-2021 o 11:14 przez Artur Adamczak

wytworzono: 26-03-2021 przez SENAT UAP