dr Dominika Sadowska

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr Dominiki Sadowskiej wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 21 grudnia 2020 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu wydał Decyzję nr 11/2020/2021 o nadaniu dr Dominice Sadowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                                                Dominika Sadowska WNIOSEK
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                            Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                                            8_Dominika Sadowska_Autoreferat PL_EN
  4. Decyzja Senatu                                                    Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                                                recenzja – prof. A. Marcinkowski
  6. Recenzja                                                                recenzja – prof. P. Wołyński
  7. Recenzja                                                                recenzja – prof. Z. Bajek

opublikowano: 31-03-2021 o 18:16 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 31-03-2021 o 18:16 przez Artur Adamczak

wytworzono: 31-03-2021 przez SENAT UAP