dr Adam Nowaczyk

Tryb postępowania : habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne dr. Adama Nowaczyka wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 26 kwietnia 2019 r. 24 lutego 2021 r. Senat Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wydał Decyzję nr 15/2020/2021 o nadaniu dr. Adamowi Nowaczykowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie artystycznej – sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

  1. Wniosek                                                          Wniosek dr Nowaczyk
  2. Skład Komisji Habilitacyjnej                      Decyzja
  3. Autoreferat j. polski                                      Adam Nowaczyk Autoreferat
  4. Decyzja Senatu                                              Decyzja Senatu
  5. Recenzja                                                          recenzja – dr hab. Sonia Rammer
  6. Recenzja                                                          recenzja – prof. G. Banaszkiewicz
  7. Recenzja                                                          recenzja – prof. J. Górski

opublikowano: 08-04-2021 o 12:21 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 08-04-2021 o 12:21 przez Artur Adamczak

wytworzono: 06-04-2021 przez SENAT UAP