mgr Aleksandra Antoszczyk

Temat rozprawy doktorskiej: „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i ich rola w przestrzeni publicznej miasta na przykładzie obiektów związanych z obsługą komunikacji. Projekt koncepcyjny adaptacji dawnej Zajezdni Tramwajowej Brus w Łodzi.”

Promotor       dr hab. Piotr Szwiec, prof. Uniwersytetu Artystycznego im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Recenzent     dr hab. Bartosz Hunger, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi

Recenzent     dr hab. Joanna Walendziak-Stefańska, prof. Akademii Sztuki w Warszawie

 

Streszczenie rozprawy doktorskiej – Aleksandra Antoszczyk

Abstrakt Aleksandra Antoszczyk

Recenzja – prof. Bartosz Hunger

Recenzja prof. Joanna Walendzik-Stefańska

 

 

opublikowano: 14-12-2021 o 11:19 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 14-12-2021 o 11:20 przez Artur Adamczak

wytworzono: 14-12-2021 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec