mgr Łukasz Dominik Gniadek

Temat rozprawy doktorskiej: Iran w spotkanych obrazach – Próba przezwyciężenia schematów wizualnych podparta autorsko rozbudowaną koncepcją W. J. T. Mitchella „Czego chcą obrazy”.

Promotor        prof. dr hab. Piotr Chojnacki – Uniwersytet Artystyczny im. M. Abakanowicz w Poznaniu

Promotor pomocniczy       dr Michał Bugalski

Recenzent     dr hab. Agata Pankiewicz, prof. Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Recenzent     dr hab. Witold Krassowski, prof. Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Ł.Gniadek – Streszczenie-Abstarct

recenzja dr hab. Agata Pankiewicz, prof. ASP

recenzja dr hab. Witold Krassowski, prof. ASP

opublikowano: 22-03-2022 o 9:34 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 22-03-2022 o 9:34 przez Artur Adamczak

wytworzono: 21-03-2022 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec prof. UAP