Szkolenie podnoszące świadomość niepełnosprawności – 2-dniowe szkolenie online dla kadry dydaktycznej oraz kadry administracyjnej i zarządzającej z edukacji włączającej pn.: “Praca ze studentem z niepełnosprawnością”

UAP/ZO/13/2022

Zapytanie ofertowe-sig

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – wykaz osób

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

Informacja o unieważnieniu postępowania-sig

opublikowano: 03-11-2022 o 11:15 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 17-11-2022 o 13:28 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 03-11-2022 przez Rektor UAP