dr Katarzyna Klich

Tryb postępowania: habilitacja

Postępowanie habilitacyjne w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki dr Katarzyny Klich wszczęte przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 1 lutego 2021 r.

Uczelniana Rada ds. Nauki i Jakości Kształcenia Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu wydała Decyzję nr 13/URNiJK/2022/2023 z dnia 10 października 2022 r. o nadaniu dr Katarzynie Klich stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

autoreferat KATARZYNA KLICH

wniosek przewodni, Katarzyna Klich

uchwała URNiJK powołanie składu KH

decyzja-13-URNiJK-2022-2023 (1)

recenzja dr hab. Joanna Stefańska

recenzja dr hab. Przemysław Pintal

recenzja prof. dr hab. Henryk Gostyński

recenzja prof. dr hab. Tomasz Chudzik

 

opublikowano: 17-11-2022 o 12:03 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 15-12-2022 o 9:38 przez Artur Adamczak

wytworzono: 17-11-2022 przez Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia UAP dr. hab. Piotr Szwiec