Usługa stałej konserwacji urządzeń dźwigowych

UAP/ZO/3/2023

Zapytanie ofertowe-sig

Zalacznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – formularz cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Wykaz urządzeń

Odpowiedzi do ZO 27.04.2023-sig

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej -sig

opublikowano: 25-04-2023 o 12:01 przez Joanna Pakulska

ostatnia aktualizacja: 10-05-2023 o 12:19 przez Joanna Pakulska

wytworzono: 25-04-2023 przez Rektor UAP