mgr Weronika Wronecka

Temat rozprawy doktorskiej: Wszystko jedno.

Promotor: dr hab. Piotr Bosacki, prof. UAP

promotor pomocniczy: dr Mateusz Sadowski

Recenzentka: dr hab. Agata Michowska, prof. AS w Szczecinie

Recenzent: prof. dr hab. Andrzej Tobis, ASP w Katowicach

 

mgr Weronika Wronecka streszczenie pl en

recenzja dr hab. Agata Michowska, prof. AS mgr W. Wronecka (2)

recenzja prof. Andrzej Tobis mgr W. Wronecka

opublikowano: 26-04-2023 o 14:22 przez Artur Adamczak

ostatnia aktualizacja: 26-04-2023 o 14:24 przez Artur Adamczak

wytworzono: 26-04-2023 przez dr hab. Piotr Szwiec, prof. UAP – Przewodniczący Uczelnianej Rady ds. Nauki i Jakości Kształcenia