„Wykonanie usługi dostawy, montażu i uruchomienia automatycznego systemu otwierającego istniejące drzwi przeciwpożarowe – 2 kpl.” w ramach projektu pn. „Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu dostępny dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-A039/21-00